Scroll Top

Op donderdag 5 oktober 2023 organiseren de Vrijwilligerssteunpunten van Middelburg en Vlissingen en HZ University of Applied Sciences weer een grote Vrijwilligersmarkt.

Vrijwilligersorganisaties krijgen de gelegenheid om hun organisatie te presenteren, nieuwe vrijwilligers te werven en andere vrijwilligersorganisaties te ontmoeten. Hierbij nodigen we jullie graag uit om deel te nemen.

Iedereen met belangstelling voor vrijwilligerswerk die zich graag wil oriënteren op de mogelijkheden is welkom de markt te bezoeken. Vanuit de HZ komen er eerstejaars studenten van de studierichtingen Social Work, Pedagogiek, Verpleegkunde, Pabo en mogelijk meer studierichtingen. De studenten doen vrijwilligerswerk in het kader van een werkveldoriëntatie (bij 3 organisaties, ieder 40 uur) en/of het vak HZ Personality.

Aanmelden kan via de volgende link:

 

Vrijwilligersmarkt