Vrijwillig
Burgeradviseur
WAT DOET DE VRIJWILLIG BURGERADVISEUR?

Voor vragen op het gebied van zorg en welzijn krijgen mensen vaak hulp en ondersteuning binnen de eigen familie of vriendenkring. Maar soms ontbreekt een eigen netwerk. In dat geval kan de hulpvrager een Vrijwillig Burgeradviseur inschakelen. Een keukentafelgesprek voeren met een klantondersteuner is toch veel fijner om samen te doen, dan alleen.

Rol vrijwillig burgeradvies

De Vrijwillig Burgeradviseur helpt niet alleen op weg met vragen over zorg en welzijn. Ook met vragen over inkomen, wonen, recht, vervoer of participatie kunt u bij een Vrijwillig Burgeradviseur terecht.

Het op de hoogte zijn van de plaatselijke en regionale mogelijkheden voor ondersteuning, advies en informatievoorziening hoort dan ook bij de rol van een Vrijwillig Burgeradviseur. 

Hoe gaat een vrijwillig burgeradvies te werk?

Een Vrijwillig Burgeradviseur maakt een afspraak, om de vraag in kaart te brengen en je op weg te helpen. Hiervoor gaat de adviseur op zoek naar de benodigde informatie. Afhankelijk van de situatie kiest een Vrijwillig Burgeradviseur voor informeren, verwijzen of adviseren. 

Hoe kan ik in contact komen met een vrijwillig burgeradviseur? 

De coördinatie van de Vrijwillig Burgeradviseurs ligt bij het Vrijwilligerspunt Vlissingen. Bij vragen kun je contact opnemen met het Vrijwilligerspunt Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer 0118-487000 en
e-mail 
vrijwilligerspunt@vlissingen.nl.