Scroll Top

Februari 2018: Willem Anemaet

Willem Anemaet
“Het is eigenlijk een wonder dat de Sint Jacobskerk nog in Vlissingen staat”

“Het is eigenlijk een wonder dat de Sint Jacobskerk nog in Vlissingen staat”, vertelt Willem L. Anemaet. Deze 85 jarige kerkkenner begeleidde de restauratie van de Sint Jacobskerk in 1997 vanaf het eerste begin. Hij sprokkelde geld bijeen en werkte enorm hard. Dit alles nadat de kerk allerlei rampen overleefden. Zoals zware overstromingen (1906 en 1953), een felle brand (1911) en knallende granaten (1940-1945).

Restauratie

“Zo’n 34 jaar geleden nam ik zitting in de kerkraad. Vanwege financiële redenen moest de gemeente Vlissingen één kerk slopen. ‘Niet die prachtige Sint Jacobskerk’, dacht ik toen. Na beraad werd de Johanneskerk in de Bonedijkestraat te gronde gericht.” In 1997 werd de Sint Jacobskerk gerestaureerd. Willem kreeg hier de leiding over. Een groep van 15 vrijwilligers werkte zich 3 jaar lang helemaal uit de naad om de kerk weer op orde te krijgen.
Willem: “De kerk was in hele oude staat, dat kon zo niet langer. We kregen subsidie van het Rijk en 1,7 miljoen gulden aan donaties voor de restauratie, dat was geweldig. We werkten van 8 tot 18.00 uur door. Er waren ook een aantal gedetineerden die een taakstraf hadden en onbetaald meewerkten. Het was hartstikke gezellig altijd. Vrijwilliger zijn voelt heel anders dan een betaalde baan hebben. Bij dat laatste kun je een snipperdag nemen, maar als je met zijn allen vrijwillig keihard werkt aan een bepaald doel, dan blijf je niet thuis. Het gaf zoveel plezier, ik zou het zo weer doen.”

Willem Anemaet

Vraagbaak

5 jaar na de restauratie is de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen opgericht. Tot op heden is Willem nog steeds een enthousiast en vitaal bestuurslid van deze stichting. Maar vooral ook een vraagbaak op bouwkundig terrein. Hij kent elke steen, leiding, draadje, hoeken en gaten van de kerk.

Afbouwen

Willem deed in zijn leven meer vrijwilligerswerk. Hij zat in de evenementencommissie van de Sint Jacobskerk, hij was bestuurslid van de Huurdersvereniging L’Escaut en hij werkte in de jachthaven  voor watersportvereniging de Schelde.
De komende maanden wil Willem zijn laatste vrijwilligersbaan bij de Sint Jacobskerk gaan afbouwen vanwege zijn hoge leeftijd en de zorg voor zijn vrouw. “Maar ik blijf betrokken als adviseur”, zegt hij bevlogen.

Sfeer

De Sint Jacobskerk is nu een verwarmd ‘theater’ dat 850 bezoekers kan bergen. Het is één van de mooiste kerken die er is volgens Willem. Hij zegt: “De sfeer en de eenvoudige stijl zonder veel opsmuk, daar houd ik van. Tijdens kerkdiensten ga ik altijd achterin zitten, dat is de mooiste plek in de kerk. Daar zie ik alles; elk plekje heeft een verhaal. Het is machtig mooi om dat in een oogopslag te zien.”