Scroll Top

Januari 2021: Hans Tuinstra

Tuinstra
Meehelpen in het Odensehuis

Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, dat hen in een ongedwongen en informele sfeer advies en ondersteuning biedt. Het is laagdrempelig en heeft een informele sfeer. Met als uitgangspunt: een samenleving waarin men naar vermogen kan blijven deelnemen, zolang mogelijk wordt aangesproken op eigen ideeën en verantwoordelijkheden en elkaar naar behoefte en mogelijkheid ondersteunen.
Hans Tuinstra ging als mantelzorger voor zijn vrouw geruime tijd mee naar het Odensehuis. Na haar overlijden is hij er blijven hangen, nu als vrijwilliger voor de andere deelnemers.

Hans:
“Mensen die hier komen hebben last van vergeetachtigheid, geheugenverlies of beginnende dementie. Door hen hier te helpen tijdens activiteiten als houtbewerking, houtbranden, bloemschikken of iets maken van papier draag ik mijn steentje bij. Als de deelnemers aan het einde van de dag weer naar huis gaan met een glimlach op hun gezicht. Die glimlach geeft me voldoening en bevestigd dat ik het niet voor niks doe.
Op deze manier kunnen mensen nog meedraaien in de maatschappij. We laten mensen hier doen wat ze nog kunnen en waar nodig ondersteun ik hen. Ik vind het leuk om te doen, zo heb ik wat om handen. Ik heb hier mijn plekje wel gevonden.”

Tuinstra