Scroll Top

Juli 2021: André Colet

A. Colet
“Constateren, melden, aanpakken. Het werkt, al gaat het misschien niet altijd zo snel als je graag zou willen”

In 2008 is de gemeente Vlissingen begonnen met de burgerschouw. Samen met een groep inwoners bekijken zij de openbare ruimte in een bepaald gebied. Hoe ‘schoon, heel en veilig’ is het in jouw wijk of buurt?

Burgerschouw

André Colet is een van de inwoners die meedoet aan de burgerschouw. “Om hier als vrijwilliger aan mee te doen is gewoon leuk.” zegt Colet. “Er wordt vaak wat af gemopperd door mensen maar na een burgerschouw, waarbij wij melding maken van zake die opgepakt moeten worden door de gemeente, ziet men wel resultaat.”

A. Colet
Samen aanpakken

Gekeken wordt naar beplanting, onkruid, de netheid in een buurt, of er losse stoeptegels liggen of rommel op straat of in de bosjes. “We zien dat veel mensen zelfwerkzaam zijn en een steentje bijdragen om hun buurt leefbaar te houden. In veel gevallen faciliteert de gemeente daar in. Wij geven zaken aan, de gemeente en de inwoners lossen het samen op.”
Zo zijn er verschillende parkjes in de stad op deze manier tot stand gekomen, bijvoorbeeld het parkje aan de Landingstraat en de Singel. “Het is een prima initiatief van de gemeente om dit zo te doen. Constateren, melden, aanpakken. Het werkt, al gaat het misschien niet altijd zo snel als je graag zou willen. Maar we weten dat het aangepakt wordt.”

Diverse schouwen

In het voor- en najaar worden er zo’n 6 schouwen gehouden en één keer per jaar is er ook een avondschouw. “Dan kijken we naar de veiligheid in buurten. Incidenteel loopt er ook iemand mee van de woningcorporatie en een buurtwerker van ROAT. Zij kennen hun mensen in de buurten en weten waar ze aandacht aan moeten geven.”

Evaluatie

“Eéns per jaar komen we met z’n allen bij elkaar in het stadhuis en evalueren we het jaar. Ook al wordt er veel gemopperd, wij zien dat er ook heel veel wordt gedaan. Inwoners kunnen ook klachten melden via de website van de gemeente.”