Scroll Top

Lenie Stroo-Goedhart FNP 2018

Lenie Stroo-Goedhart
“Soms komen mensen in paniek binnen”

Op vrijdag 7 december werd Lenie Stroo-Goedhart door de gemeente Vlissingen uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar. Deze 75-jarige held ontving in de Sint Jacobskerk een oorkonde en de gouden Naereboutspeld. Sinds de oprichting van de Stichting In en Uitloophuis in 1994 is zij als vrijwilligster nauw betrokken. Als lid maar ook als voorzitster. Daarnaast was Lenie 15 jaar de motor van het tweedehandswinkeltje ‘Ons Hoekje’. Lenie is trots op haar prijs; “Het is een hele mooie waardering”.

Door Inge Caljouw

Lenie Stroo-Goedhart

Zenuwachtig

“De uitreiking van de Frans Naereboutprijzen was een schitterende avond, maar ik was wel zenuwachtig. Ik ben meer iemand die achter de schermen het werk doet en nu moest ik in mijn eentje naar voren komen. Het is een heel mooi gebaar van de gemeente. De oorkonde hang ik in mijn slaapkamer”, zegt Lenie trots. Ze is ook blij met de aandacht in de pers voor het In en Uitloophuis. Lenie vertelt over de stichting: Het In en Uitloophuis is niet van de een op de andere dag ontstaan. Lenie: “Begin jaren 90 begon een groepje mensen met brainstormen over een nieuwe stichting. Ze vroegen mij erbij. Er moest een plek komen waar iedereen welkom was. Na drie jaar vergaderen over locatie, doelgroep en de financiering werd het In en Uitloophuis daadwerkelijk opgericht.”

Smalle beurs

Het In en Uitloophuis is een plek waar minima en eenzame mensen hulp krijgen bij diverse problemen. Lenie zegt: “Soms komen mensen hier helemaal in paniek binnen, omdat ze bijvoorbeeld hun gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen. We ondersteunen ze zelf en als dat niet lukt, verwijzen we ze door naar het Walchers Platform voor de Minima. Het In en Uitloophuis is ook een ontmoetingsplek; mensen kunnen hier kaarten, sjoelen, kaarten maken, of gezellig kletsen met een bakje koffie. Daarnaast vieren we de verjaardagen van iedereen, het is altijd heel gezellig. Het zijn mooie mensen, de bewoners van Middengebied. Ik heb iets speciaals met ze. Veel van hen moet met weinig geld rondkomen. Die help ik graag”, aldus Lenie.

Jubileum

“Het In en Uitloophuis begon met helemaal niets. Met giften en fondsen schafte ik de inboedel aan, daarnaast zorgde ik voor de komst van meerdere vrijwilligers. Het was voor mij een drukke tijd, maar ik ben trots op wat er nu staat. Tegenwoordig verzorg ik de koffieochtend op dinsdag en spring ik bij waar nodig. Ook bezoek ik regelmatig oud-bezoekers in het bejaardentehuis, die niet meer in staat zijn hierheen te komen. Naast mijn werk hier doe ik nog wat kleine werkzaamheden voor de kerk, zoals collecteren en koffie schenken. In maart 2019 bestaat het In en Uitloophuis 25 jaar. Dit jubileum vieren we met een receptie en een etentje met de vrijwilligers. Dat is denk ik een mooi moment om te stoppen met mijn vrijwilligerswerk.”