Scroll Top

November 2021: Mevr. Zaadnoordijk

Mevr. Zaadnoordijk
Vrijwilligerswerk doen zit haar al vanaf haar kindertijd in het bloed.

Door Conny den Heijer

Vlissingen – Als kind begon ze bij de gymnastiekvereniging al met het klaarzetten van de spullen voor de jongeren die kwamen gymmen. Later heeft ze er haar beroep van gemaakt: gymnastiekonderwijzeres op een lagere school. Na de geboorte van haar kinderen is mevrouw Zaadnoordijk weer vrijwilligerswerk gaan doen. Inmiddels is zij 90 jaar en kijkt terug op een lang verleden.

“Toen de kinderen naar school gingen kreeg ik weer een beetje mijn handen vrij om dingen op te pakken. Werken was er in die tijd niet bij dus ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij de hockeyclub waar ik destijds speelde. Daarna bij de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het POSO (Provinciaal  Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties in Zeeland)” vertelt mevrouw. “En ik ben 10 jaar lid geweest van de WMO Adviesraad van Vlissingen. Later heb ik werk gezocht in de wijk Paauwenburg. In het wijkplan Leefbaarheid Paauwenburg werden een aantal thema’s genoemd. Ik koos voor ‘vereenzaming en eenzaamheid’. Dat werd al snel de themagroep Ontmoeting. In het bestuur van de Burgerij ben ik toehoorder-adviseur. En binnenkort actief in het nieuw op te starten Geheugenpunt. Dat is adviserend. We hopen mensen met vragen over mantelzorg en dementie naar de juiste organisaties te kunnen doorverwijzen”.

 

Aan enthousiasme heeft mevrouw geen gebrek. “Ik wil bezig blijven ook al ben ik 90. Ik haal voldoening uit het vrijwilligerswerk. En kijk, ieder moet voor zichzelf weten wat hij doet. Ik meld eerder mezelf ergens voor aan dan dat ik een ander achter zijn broek zit om ergens aan mee te doen. Ik stopte met werken toen ik kinderen kreeg. Het was een heel andere tijd dan nu. Ik begrijp dat mensen het druk hebben tegenwoordig. Het is werken, kinderen opvoeden, zorgen dat je de boel op orde houdt. Ik heb wat dat betreft weinig meer om handen. Dus zo lang het allemaal gaat blijf ik wat doen. Ik heb ook geleerd om met de computer te werken dus daar kan ik ook goed mee overweg. Het opstarten van Het Geheugenpunt in De Burgerij zie ik weer als een nieuwe uitdaging. Samen met enkele andere vrijwilligers natuurlijk.” Wil jij ook vrijwilligerswerk doen? Kijk dan op:

http://vacaturebank.vrijwilligerspuntvlissingen.nl/welkom-bij-het-vrijwilligerspunt-vlissingen

Mevr. Zaadnoordijk