Scroll Top

Taalmaatje geeft cursisten wandelend lessen Nederlands buiten

Hij is een echt talenwonder. De 60-jarig Rafie Kasiemkhan verstaat acht talen en dat komt hem goed van pas bij zijn vrijwilligerswerk. Rafie is actief als taalmaatje bij Scalda; hij helpt cursisten op weg met het beter spreken van de Nederlandse taal. Een Kroatische man en Russische vrouw slaagden al voor het examen Nederlands dankzij de begeleiding van Rafie. “Mensen helpen en vreemde culturen leren kennen; het is een heel mooi vak.”

Door Inge Caljouw

Taalhuis

“De Kroaat en de Russin spraken amper Nederlands en konden in het begin niet lezen. Ik begeleidde hen individueel een aantal uren in de week. Naarmate het examen naderde, intensiveerden we onze afspraken. Bij lekker weer liepen we buiten en spraken we continu Nederlands; dat is de sleutel tot een snelle beheersing van de taal”, vertelt Rafie. Nu staat hij een Afrikaanse man bij. Hij vluchtte twee jaar geleden voor het regime. “Zo iemand help ik graag”, aldus Rafie.

Rafie komt ook regelmatig in het Taalhuis Walcheren met zijn cursisten. Het Taalhuis houdt twee keer per week spreekuur in Bibliotheek Vlissingen en is er voor inwoners van Walcheren die moeite hebben met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands. Het Taalhuis biedt ook ondersteuning voor taalvrijwilligers. Rafie: “Ik maak  een individueel programma voor de studenten, waarbij ik gebruikmaak van oefenboeken, voorleesboeken en examentoetsen.”

Minderheden

Rafie neemt zijn vrijwilligersfunctie zeer serieus: “Ik beschouw het als een betaalde baan; ik zet mij volledig in om tot een goed resultaat te komen.” De bevlogen vrijwilliger van de maand is al veertig jaar actief bij verschillende organisaties die opkomen voor minderheden in de samenleving. Tegenwoordig werkt Rafie vrijwillig een ochtend in de week bij Porthos. “Mensen die zorg of hulp willen aanvragen, help ik met formulieren invullen of verwijs ik door naar de juiste instantie.”

Groepsvrijwilliger

Ook bij Scalda kennen ze Rafie’s naam inmiddels, hij is afgelopen schooljaar gevraagd als groepsvrijwilliger. “Ik ging daar aan de slag met de studenten die het meest moeite hadden met de Nederlandse taal. Ze vragen mij na de zomer vast weer voor deze job”, zegt Rafie hoopvol.

Rafie werkte jarenlang als boekhouder. Het bedrijf waar hij werkte ging failliet en Rafie werd werkeloos. “Nu heb ik meer vrije tijd waarin ik iets terug kan doen voor de maatschappij. Geld hoef ik er absoluut niet voor; iets betekenen voor mensen die het minder makkelijk hebben, geeft zoveel meer waarde!”

Rafie Kasiemkhan

 Rafie Kasiemkhan