Scroll Top

September 2019: Herman Kamstra

Herman Kamstra
“Het Leger des Heils voelde als een warme deken”

Ieder jaar gooit een Nederlander gemiddeld veertien kilo kleding in de vuilnisbak. Zonde! Want die kleding kunnen ze bij het Leger des Heils goed gebruiken. Herman Kamstra kan daarover meepraten. Hij werkt vrijwillig al meer dan tien jaar voor deze organisatie. De 67-jarige held van deze maand runde jarenlang 40 uur in de week de winkel van het Leger des Heils. Herman is nu aan het afbouwen, maar hij is nog steeds behoorlijk actief in vrijwilligersland.

Door Inge Caljouw

Herman Kamstra

Café

Het Leger des Heils is een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt, geïnspireerd door de Bijbel. Herman vertelt over zijn geloofsbeleving: “Ik ben gereformeerd opgevoed door mijn ouders. Vooral mijn vader was erg streng daarin. Zelf had ik 40 jaar lang helemaal niks met het geloof, het botste daarom nogal eens met mijn vader. Ik zat in de horeca en was eigenaar van café Herman op het Bellamypark. Dat was lang mijn leven.”

Huilen

Twaalf jaar geleden kwam de ommekeer bij Herman. Zijn vrouw werkte in het gasthuis in Goes en daar kwam Herman in aanraking met leden van het Leger des Heils. Hij raakte nauwer betrokken bij de organisatie en dat beviel hem. “Het voelde als een warme deken om onder de heilsoldaten van het Leger des Heils te zijn”, aldus Herman. “Daarna stortte ik mij fanatiek op het geloof. Ik meldde mij aan bij het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland. Het is mooi om door het zingen een boodschap de ruimte in te sturen. Mensen in het publiek huilen soms van blijdschap. Dat is prachtig om te zien.”

Kritisch

“Eén keer in de twee weken kook ik met veel plezier samen met een andere heilsoldaat voor zo’n 20 à 30 personen bij het Leger des Heils. Dit zijn allemaal mensen waarbij het ontbreekt aan bepaalde basisbehoeften. Daarnaast begeleid ik de Bijbelstudie bij het Leger des Heils. We praten over de Bijbel en we bespreken hoe de mensen daar nu tegenaan kijken. Ik ben het niet overal mee eens wat in de Bijbel staat. De dodelijkste tsunami ooit rond de Indische Oceaan bijvoorbeeld, waarbij 160 duizend doden vielen, staat bij mij nog scherp op het netvlies. Dan denk ik: ‘Lieve Heer, waar was dat vreselijks voor nodig?’. Vooral de laatste jaren kijk ik kritischer tegen de Bijbel aan”, aldus Herman.

Pretoogjes

Bij het Leger des Heils zijn mensen met of zonder geloof welkom. Herman: “Terecht dat iedereen hulp krijgt die dit nodig heeft. We zijn ook dankbaar voor alle kleding en andere goede spullen die mensen afgeven. Soms krijgen we kleding binnen met het prijskaartje er nog aan! Dat vind ik wel bizar, maar wij zijn er blij mee. We krijgen helaas ook rommel binnen waar we niks mee kunnen; laatst ontvingen we een vuilniszak met huisvuil, niet erg netjes. Maar de vele goede spullen verdelen we over de mensen die we kennen. De pretoogjes die je dan ziet, daar doe ik het voor!”