Scroll Top

VEELGESTELDE vragen

de meest voorkomende vragen op een rijtje

Het doen van vrijwilligerswerk is voor de meeste vaak een stap om te nemen en roept tegelijkertijd veel vragen op. Want wat moet je verwachten? Hoe zit het met verzekeringen? Door deze vragen slaat de twijfel toe terwijl vrijwilligerswerk juist erg leerzaam en vooral leuk is. Want met vrijwilligerswerk draag je er aan bij om de gemeente Vlissingen nog mooier Vlissingen.

Dus om jouw laatste twijfels weg te nemen, zijn hier de meest gestelde vragen op een rijtje gezet:

Nee, aanmelden is niet noodzakelijk. U kunt direct reageren op een of meerdere vacatures. Als u vragen heeft over een vacature of meer informatie willen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.
Vindt u op dit moment geen geschikte vacature of weet u niet zo goed wat het beste bij u past? Meldt u dan aan en wij nemen contact met u op.

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, moet u met een aantal dingen rekening houden.

 • Zo mag vrijwilligerswerk u niet afhouden van betaald werk. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald;
 • Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, neem dan altijd contact op met de instelling die uw uitkering verstrekt. Vraag officieel toestemming om vrijwilligerswerk te mogen doen. Zo worden misverstanden achteraf voorkomen;
 • Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden, dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd. In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen;
 • Welke regels voor u van toepassing zijn, kunt u lezen op de website van het UWV en Orionis Walcheren.
 • Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Dit kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Maar ook een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden;
 • Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te geven. Maar het mag wel. Als u een onkostenvergoeding krijgt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte;
 • De maximale vergoeding is € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar. Voor vrijwilligers met een bijstandsuitkering gelden andere normbedragen.

Op de website Vrijwilligerswerk.nl vindt u meer informatie over vrijwilligersvergoedingen en onkosten.

 • Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150,- per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan €1500,- per jaar;
 • Voor mensen met een bijstandsuitkering gelden andere regels en bedragen. Als het vrijwilligerswerk uw kansen op een betaalde baan vergroot (de gemeente beoordeelt of dat zo is), dan kan het zijn dat dit geen gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering;
 • Doet u vrijwilligerswerk dat niet direct helpt om een betaalde baan te vinden? Dan mag u slechts een deel van de onkostenvergoeding houden;
 • Ontvangt u een hogere vergoeding? En kunt u niet aantonen dat dit hogere bedrag een onkostenvergoeding is? Dan verlaagt het UWV uw uitkering. Zij trekken het bedrag boven de maximale vergoeding, af van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de bonnetjes bewaart van de onkosten die u maakt.

Meer informatie vindt op de website van het UWV en Orionis Walcheren.

 • Ja, de gemeente Vlissingen heeft 2 verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk dekken. Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking;
 • Registratie of administratie van de vrijwilligers is niet nodig. Dit betekent dat iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of actief is voor een organisatie uit de gemeente, is verzekerd. Bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind;
 • Zie voor meer informatie de pagina Vrijwilligersverzekering.
 • Vrijwilligerswerk gaat meestal om een paar uur per week of per maand. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen na school 2 uur per dag licht werk doen, zoals klusjes in en om het huis. In het weekend mogen ze 6 uur per dag werken. In de vakantie zelfs 7 uur per dag. De eis is dat er altijd begeleiding bij is;
 • Kinderen vanaf 15 jaar mogen in veel gevallen zelfstandig werken. Het gaat om lichte arbeid zoals helpen in een winkel. In het weekend en in de vakantie mogen ze 8 uur per dag werken. Jongeren van 16 of 17 kunnen na school 2 uur per dag bij een organisatie of vereniging helpen. Vrijwel al het werk is nu toegestaan. In de vakantie of na school, mogen ze 8 uur per dag werken;
 • Zie voor meer informatie de website van Vrijwilligerswerk.nl.

Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico’s aanwezig zijn, blijven de arbovoorschriften wel van toepassing. Vrijwilligersorganisaties blijven op basis van hun zorgplicht, verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers.
Zie voor meer informatie het kennisdossier Veilige Arbeidsomstandigheden van Vrijwilligerswerk.nl.

We adviseren u om bij de start van het vrijwilligerswerk afspraken te maken over hoe te handelen bij ziekte. Iedere organisatie heeft hier namelijk andere afspraken over. Natuurlijk is het wel altijd nodig dat u de organisatie waar u als vrijwilliger werkt, op de hoogte brengt van het feit dat u ziek bent.

Met de VOG is aangetoond dat uw gedrag geen belemmering vormt voor (in dit geval) vrijwilligerswerk. Als u als vrijwilliger gaat werken met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan de organisatie u om een VOG vragen. Directies en besturen willen voorkomen dat gedrag uit het verleden een bezwaar vormt voor een taak of functie.

Aanvragen
U kunt een Verklaring Omtrent Gedag aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Vlissingen.

Opzoek naar vrijwilligerswerk?

Opzoek naar vrijwilligerswerk dan het beste bij jou past?
We helpen je graag!

Organisaties

Ook zijn we er voor organisaties!
Bekijk hoe we je kunnen helpen.