Scroll Top
Vrijwilligerswerk en een uitkering
Vrijwilligerswerk en een uitkering

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?
Als u een uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden.
De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u informeren hierover.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Uw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen.
Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering
Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kan uw
uitkeringsinstantie u misschien ontheffing van de sollicitatieplicht geven.

Betaald werk en vrijwilligerswerk
Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd.
In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk
Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen.
Zo’n activiteit kan vrijwilligerswerk zijn. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente.
Uw gemeente kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De premie gaat niet van uw uitkering af.

Onkostenvergoeding
Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een onkostenvergoeding.
Vraag aan de instantie waarvan u uw uitkering krijgt, of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

 

Meer informatie over werken met een uitkering kun je terugvinden op www.rijksoverheid.nl