Scroll Top
Hoe werkt de…
WRBT

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking getreden. Deze geldt voor alle stichtingen en verenigingen, behalve de verenigingen van eigenaren. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen?

De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:
  • Uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  • Meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  • Verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris; (belet of ontstentenis betekent bij afwezigheid a.g.v. ziekte, schorsing, ontslag of overlijden)
  • Statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet gaat boven de statuten op onderdelen;
  • Regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, moet in het bestuur van de vereniging of stichting in ieder geval besproken zijn wat volgens jullie ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt. Je hebt vervolgens 5 jaar de tijd om de statuten daadwerkelijk aan te passen.

Download het informatieblad van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Checklist

NOV heeft een checklist voor besturen gemaakt om te zien waaraan zij moeten voldoen binnen de nieuwe wet. Bekijk de checklist.
Eerst meer weten over de inhoud van het stappenplan? Ga naar de website van IVBB.