Scroll Top

Wanneer je jongeren wilt betrekken bij jouw organisaties, dan is het belangrijk om te weten waarom je dat wilt. Daarom staan we tijdens deze training stil bij de WHY. Wat is de WHY van je persoonlijke betrokkenheid bij je organisatie en wat is de WHY van jouw organisatie? We zien ook dat jongeren steeds duidelijkere beweegredenen hebben om iets wel of niet te doen. Wat willen zij doen en waarom? Tijdens de training gaan we ons daarin verdiepen en de verbinding leggen tussen jouzelf, je organisatie en de doelgroep. Wanneer we ons bewust zijn van wie we zijn en wat we willen bereiken wordt het voor jongeren makkelijker om zich met jouw organisatie te identificeren en een keuze te maken om mee te doen. Jouw persoonlijke verhaal is daarin belangrijk.

Deze training is bedoeld voor organisaties die al werken met vrijwilligers of willen gaan beginnen daarmee en verbinding willen maken met jonge vrijwilligers. Wil jij inzicht in jouw persoonlijke beweegredenen en missie? En inzicht in het ‘waarom’ van jouw organisatie? Dan is deze training perfect voor jullie!

Wanneer en waar?

Woensdag 27 maart 2024

Van 10:00 uur tot 12:00 uur in het stadhuis van Vlissingen.

Meedoen?

Meld je s.v.p. aan via het aanmeldformulier

Er is plaats voor maximaal 20 personen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Kennisplatform