Augustus 2019: Wendela van Dijken

 

“Kinderen in de kou zonder winterkleding onbestaanbaar”

Steeds meer kinderen in Vlissingen hebben geen fiets, kunnen niet op schoolreis of sporten. Voor deze kinderen uit minimagezinnen zet Wendela van Dijken zich in als vrijwilligster. Ze is secretaris van Stichting Leergeld Walcheren; zo probeert ze met al haar enthousiasme zoveel mogelijk kinderen te bereiken en mee te laten doen in de maatschappij. Dit doet ze niet alleen benadrukt ze, samen met een groep vrijwilligers zet ze Leergeld Walcheren meer en meer op de kaart.

Door Inge Caljouw

Verhuizing

Wendela woonde in Noord-Holland en Twente. In deze laatste plaats deed ze ook vrijwilligerswerk voor Stichting Leergeld. “Sinds anderhalf jaar woon ik in Vlissingen en vrij snel na mijn verhuizing belde ik met het stichtingsbestuur op Walcheren. Ik wilde weer actief zijn en mezelf inzetten voor de kinderen in Vlissingen die in armoede leven. Ik schrok ervan hoeveel dat er zijn; 1 op de 8 kinderen. Werk aan de winkel dacht ik toen.”

Ervaring

“Mijn ervaring bij Stichting Leergeld in Twente nam ik mee naar hier en ik zette de huisbezoeken op”, vertelt Wendela verder. “Ouders kunnen via onze website een aanvraag indienen bij de stichting en één van de bestuursleden of een intermediair gaat voor een gesprek naar het gezin toe. Mensen stellen het zeer op prijs als wij langs komen. We brengen de ouders ook op de hoogte van de mogelijkheden die er verder in Zeeland zijn voor minima. Leergeld Walcheren heeft zelf vaak niet het geld om voor zaken te zorgen, maar kent wel de weg ernaartoe. Onze doelstelling is om minimaal 80% van de Vlissingse kinderen die in armoede leven te kunnen helpen.”

Onbestaanbaar

Voor haar pensioen stond Wendela voor de klas. Ze was docente Engels en ze werkte als teamleidster in het tweetalig onderwijs. Ze zegt: “Bijna alle bestuursleden komen uit het onderwijs, we hebben een speciale band met kinderen denk ik. Leerlingen die niet mee konden komen vond ik altijd al schrijnend. Als docente zei ik vaak tegen ze dat het belangrijk is om een vak te leren. Het is toch onbestaanbaar dat in deze tijd en in dit land nog steeds kinderen hartje winter zonder winterkleding lopen? Kinderen voelen zich daarnaast vaak minderwaardig, doordat ze niet deel kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.”

Tuinvereniging

Wendela bekleedt nog een andere bestuursfunctie, namelijk bij Tuinvereniging Groei & Bloei. “Het is even heel iets anders en dat is prettig. Voor Leergeld Walcheren ben ik maatschappelijk bezig en bij de tuinvereniging meer voor mezelf”, vertelt Wendela. “Als je fit genoeg bent kun je toch nog van alles doen?”, voegt ze eraan toe. Vlissingen kan alleen maar blij zijn met zo’n bevlogen vrijwilligster. Wendela is gelukkig in deze stad. Ze zegt: “Ik kan overal wonen, maar bij de zee maakt het wel bijzonder. De grote schepen die voorbij komen, daar geniet ik van.”