Scroll Top
Wanneer mag je…

met vrijwilligers werken?

Veel organisaties en projecten willen met de hulp van vrijwilligers hun doel verwezenlijken. Wie wel en wie niet met vrijwilligers mag werken levert nogal eens discussie op. Hieronder wat meer info.

Belastingdienst

De Belastingdienst koppelt het al dan niet vrijwilliger zijn aan het al dan niet betalen van vennootschapsbelasting door de organisatie waar je voor werkt. Betaalt een commercieel bedrijf vennootschapsbelasting, dan ben je geen vrijwilliger volgens de Belastingdienst. Bij stichtingen die in uitzonderlijke gevallen vennootschapsbelasting betalen, kun je wel vrijwilliger zijn.
Dit is leidend als het gaat om het wel of niet mogen bieden van vrijwilligersvergoedingen. De organisatie moet tevens een rechtspersoon zijn, dus een BV, NV, stichting of vereniging.  Eenmanszaken en VOF’s zijn natuurlijke personen. Je mag daar wel vrijwilligerswerk doen, maar geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Stichtingen en verenigingen mogen altijd vrijwilligersvergoedingen geven.

Is iemand volgens de Belastingdienst geen vrijwilliger, dan mag je geen vrijwilligersvergoeding bieden maar wordt het gezien als loon. Zie onderstaand schema van de Belastingdienst (de maximale bedragen die hier genoemd staan, zijn inmiddels verhoogd).

Lees meer op de site van de Belastingdienst.