aanvraag-VOG
Aanvragen van een VOG

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen veel organisaties gratis een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen voor hun vrijwilligers.
Lees hier meer informatie en hoe je je kunt aanmelden voor gratis VOG’s voor jullie vrijwilligers.

Voorwaarden voor een gratis VOG

• Een gratis VOG geldt voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen
• De organisatie hanteert een actief veiligheidsbeleid

Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. Ook kleinere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken en VOF’s, kunnen worden toegelaten. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben.

De organisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels.
Voorwaarden voor een gratis VOG

• Een gratis VOG geldt voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen
• De organisatie hanteert een actief veiligheidsbeleid

Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. Ook kleinere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken en VOF’s, kunnen worden toegelaten. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben.

De organisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels.

Regeling gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG’s voor uw vrijwilligers kosteloos. Uw organisatie hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.

Op deze website en in dit filmpje kunt u zien aan welke voorwaarden uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Regeling. Zo moet u allerlei informatie aanleveren bij het CIBG.
(In het filmpje wordt nog gesproken over eHerkenning niveau 3; inmiddels heeft Justis bekend gemaakt dat betrouwbaarheidsniveau 2+ voldoende is.)

Waarom een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) draagt bij aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp veiligheid bespreekbaar binnen je organisatie en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Werken er vrijwilligers bij jullie organisatie die elders in de wereld zijn geboren en getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.

Klik hier voor meer informatie.