Scroll Top
Hoe gaat dat met…
Vrijwilligerswerk en een uitkering

Vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering is in principe toegestaan. Het kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om je sociale contacten te onderhouden. Geef wel altijd aan het UWV of je klantmanager door dat je vrijwilligerswerk wil gaan doen.
Heb je een WW-uitkering? Dan heb je eerst toestemming nodig van het UWV nodig voordat je met vrijwilligerswerk kunt beginnen.

Kies hier jouw situatie om te zien aan welke voorwaarden van het UWV je vrijwilligerswerk moet voldoen.

2 manieren van vergoeden

Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers:

Vergoeding werkelijk gemaakte kosten

Denk aan telefoon- of reiskosten. Bewaar alle bonnetjes goed en lever ze in als je je gemaakte kosten declareert. Deze onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de Belastingdienst.

Vaste vergoeding

Organisaties kunnen een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan €5,00 bedragen (€2,75 voor jongeren onder de 21 jaar), met een maximum van €180,- per maand en €1.800,- per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de vergoeding niet op te geven. Als je meer dan €180,- per maand en €1.800,- per jaar ontvangt, wordt dat door de Belastingdienst niet meer gezien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Je moet dan het totale bedrag opgeven. Dat wordt opgeteld bij je inkomen en daar moet je belasting over betalen.

Gekort op uitkering?

Doe je vrijwilligerswerk en ontvang je hier een vergoeding voor?
Zolang je niet meer dan de wettelijk toegestane bedragen aan vrijwilligersvergoeding ontvangt, word je niet gekort op je uitkering.