Augustus 2021: Karin van Hasz

“Vrijwilliger in het Taalhuis, daar leer je zelf ook van!”

Iedere woensdagochtend is vrijwilligster Karin van Hasz te vinden in het Taalcafé in de Zeeuwse Bibliotheek. Al jaren inmiddels, want zij deed dit al toen de bieb nog in het oude pand in de stad zat.

Een taal leren spreken

“Het Taalcafé is bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken. Op school leren ze de taal, maar een taal spreken is iets anders. Als je de taal van het land waar je woont onvoldoende spreekt komen er problemen, zeker met integreren. Vaak zie je dat deelnemers verlegen zijn, juist omdat ze de taal niet goed spreken en dus dingen niet goed begrijpen. Het is een sociaal gebeuren, gebaseerd op een maandelijks thema.” vertelt Karin. “Er komen verschillende onderwerpen aan bod bijvoorbeeld feestdagen, de verkiezingen, de school van je kind of wat dan ook.”

Elkaars cultuur leren kennen

En juist door over zulke thema’s in gesprek te gaan, leer je elkaars cultuur kennen. “Dat maakt het zo ontzettend leuk! Want je vraagt ook altijd hoe dat dan in hun land gaat. En de mensen die hier komen zijn mensen uit alle windstreken, van over de hele wereld. Het zijn dus niet alleen vluchtelingen die een inburgeringscursus doen of al gehaald hebben. Het zijn ook mensen die door gezinshereniging hier terecht gekomen zijn of mensen wiens partner Nederlands spreekt.” Karin heeft dus al menig land voorbij zien komen.

Thema’s

“Voor de coronacrisis hadden we een groep van zo’n 15 tot 20 deelnemers. We hebben geprobeerd om dat tijdens corona online te doen, maar na verloop van tijd zijn er toch veel mensen afgehaakt. Dat werkte dus niet, het face-to-face contact is belangrijk in dit geval. En niet via een scherm.
We doen dit met 3 vaste vrijwilligers en maken een rooster voor de thema’s die we gaan behandelen. Dan hebben de deelnemers duidelijkheid en kunnen zij zich voorbereiden. Wij hebben dan iedere maand 4 weken om dieper op een onderwerp in te gaan.”