Scroll Top

Vlissingen –  In De Herberg achter de Sint Jacobskerk is het een bedrijvigheid van jewelste. Deze middag, terwijl de regen flink tegen de ramen tikt, stap ik er binnen. Maar hier tikt nog iets anders: de breinaalden van de dames van de Breiclub. Want zo noemen ze zichzelf en niet anders.

Sonja Vreeke, één van de deelneemsters vertelt: “Wij breien sinds 8 jaar vrijwillig voor het goede doel. Zo zijn de dassen voor de kerstpakketten van het Leger des Heils, de PKN St. Jacobskerk. Wat er overblijft gaat naar het AZC. De diaconie van de kerk betaalt de materialen voor de dames en zij bepalen ook het doel waar voor gebreid wordt. Soms hebben we een project tussendoor, zoals nu de babyslofjes voor een ziekenhuis in Gent. Margot Brasser heeft dit destijds opgezet en begon met vier dames. Nu bestaat de Breiclub inmiddels uit 10 tot 14 dames. En je ziet het, zelfs met dit weer zijn we met een flinke club. Dat neemt niet weg dat we altijd meer breisters erbij willen hebben want er komen ook wel losse opdrachten tussendoor.”

Bij de Breiclub snijdt het mes aan twee kanten: het is er gezellig, laagdrempelig, sociaal en er hangt een goede sfeer in het ontmoetingspunt. Zo hoor ik tijdens het breien dat er naar iemands gezondheid wordt gevraagd en er recepten worden uitgewisseld. Sociale betrokkenheid staat hoog in het vaandel. “Sinds drie jaar zitten we in dit pand, komende vanaf het Bellamypark.” zegt Sonja, “Er moest nog het een en ander worden opgeknapt en dus hebben we de coronatijd overbrugt in de consistorie van de kerk. Dat had zeker ook zijn charme, op anderhalve meter afstand van elkaar.”

De gemiddelde leeftijd van de dames is aan de hoge kant: boven de 70 jaar. (er is zelfs een dame van 91 aan tafel) “Logisch” zegt een van de breisters, “Dat leren ze niet meer op school tegenwoordig.” Dat neemt niet weg dat iedereen er welkom is om er te léren breien en ze kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Er wordt niet over geloof en politiek gepraat en je hoeft geen lid van de kerk te zijn om je aan te sluiten. Dat is te horen en te zien, getuige het gestage getik van de breinaalden. Wil jij ook komen helpen? Neem dan contact op met Sonja Vreeke via sonja.vreeke@gmail.com

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen? Kijk dan op: https://vrijwilligerspuntvlissingen.nl/

Epjan Kwast en Nel Osté tussen hun uitgebreide, kleurrijke assortiment

breiclub De Herberg

Dassen, mutsen, truien en slofjes… ze breien wat af, de dames van de Breiclub in De Herberg