Juli 2019: Cor Burger

“Mensen voelen zich veilig met ons in de buurt”

Als jong padvindertje leerde Cor Burger dat je iets over moet hebben voor de medemens. Dit is hem altijd bijgebleven. De nu 71-jarige Cor werkt sinds 2014 bij het Buurtpreventieteam Paauwenburg. Als coördinator zorgt hij ervoor dat het buurtpreventiewerk via verschillende mediakanalen meer bekendheid krijgt. Ook doet Cor zijn best om nieuwe leden te werven voor het team. “We zijn de ogen en oren van de wijk en we houden de bewoners op een positieve manier in de gaten”, aldus Cor.

Door Inge Caljouw

Preventieteam

Voor zijn buurtpreventiewerk was Cor lid van Wijkraad Pauwenburg. Daar kwamen veel verzoeken van bewoners binnen voor het aanstellen van een buurtpreventieteam. Hier had Cor wel oren naar. Samen met een aantal andere enthousiastelingen van de Wijkraad stelden ze een 15-koppig team samen. Vanaf dat moment stapte Cor uit de Wijkraad en concentreerde hij zich volledig op het buurtpreventiewerk.

Een buurtpreventieteam is een groep buurtbewoners die zich inzet voor een veilige buurt waarin het prettig wonen is. De teamleden lopen regelmatig door de buurt, meestal in tweetallen en in de avonduren. Ze zijn herkenbaar aan de reflecterende hesjes.

Praatje

Contact maken met mensen gaat Cor gemakkelijk af, hij werft vlot nieuwe leden voor het buurtpreventieteam. Cor: “Het werk is op mijn lijf geschreven. Ik probeer altijd mensen te motiveren en het naar de zin te maken. Zo’n drie keer in de maand loop ik samen met een collega een rondje door de wijk, maak een praatje met de mensen en we signaleren afwijkende situaties. Mensen waarderen dit, ze voelen zich veilig als wij in de buurt zijn. Ik vind het heerlijk om zoveel contact met de buurtbewoners te hebben.”

Alarmnummer

Cor is aanspreekpunt voor verenigingen, scholen, winkeliers en alle organisaties in Paauwenburg. “Als er iets loos is in de wijk, kunnen ze zich bij mij melden. Wij staan in nauw contact met de wijkagent waar we zaken mee bespreken. In noodgevallen bellen we 112. Mensen zijn vaak angstig om het alarmnummer te bellen, maar in veel situaties mag je dit gewoon doen. Niet alleen wanneer iemand dringend medische hulp nodig heeft, maar ook als je getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld inbraak, moord of geweld.”

Dementerenden

Naast het buurtpreventieteam werkt Cor wekelijks als vrijwilliger bij Verpleeghuis Ter Reede. Cor vertelt: “Ik werk met dementerende mensen. Samen met andere vrijwilligers maken we een praatje met ze of we doen bijvoorbeeld een spelletje. Dat werk doet mij veel; het is heel waardevol als je die mensen een beetje vrolijkheid kunt brengen.” Vol gasgeven met zijn vrijwillige activiteiten is niet meer mogelijk de laatste jaren. Cor: “Mijn vrouw kreeg een hersenbloeding en ik loop met psychische klachten bij een hulpverlener. Ik ga mezelf vaak voorbij; dan vind ik andere mensen belangrijker en dat gaat wel eens ten koste van mezelf. Dit verandert nooit denk ik.”