Scroll Top

De afgelopen maanden hebben wij regelmatig aandacht besteed aan de uitreiking van de Frans Naerebout Prijs 2020 waarvoor je nog iemand kunt voordragen tot 11 september. Vandaag laten we de juryleden aan het woord.

Vlissingen – Over één ding zijn de juryleden het allemaal eens: zonder vrijwilligers zou onze leefomgeving er heel anders uit zien. En deze vrijwilligers, die vaak anoniem zijn of willen blijven, mogen wel eens in het zonnetje gezet worden.

Gerda van Leeuwen

Gerda van Leeuwen zegt: “Vrijwilligers zijn overal actief, vaak ongezien. Zij zetten zich op heel veel verschillende gebieden in voor anderen, in de zorg, in de sport, op school, in de vrije tijd, voor ouderen, voor kinderen, voor dieren en ons milieu, de natuur, noem maar op. Belangeloos, in hun vrije tijd en soms ook met eigen middelen. Vrijwilligers doen dat zonder te rekenen op erkenning, schouderklopjes en vaak jarenlang. Daarom is het belangrijk dat ze eens in de schijnwerpers worden gezet.”

Maria de Wit

Maria de Wit, jaren werkzaam geweest in de zorg, is nieuwsgierig naar wie die mensen achter de vrijwilligers zijn en wat ze teweeg brengen. “Vrijwilligers en hun vrijwilligerswerk vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Er zijn altijd voortrekkers, maar ook heel veel ‘stille’ krachten die dit met zijn allen samen doen. Veel mensen voelen zich betrokken bij de ander en kunnen met hun energie, enthousiasme en specifieke kennis en vaardigheden mensen verbinden. Dat vind ik bijzonder. De Frans Naerebout Prijs geeft iedere vrijwilliger of een groep vrijwilligers de kans om in de schijnwerpers te worden gezet.”

Jan de Waard

Jan de Waard zit in de jury namens het bedrijfsleven. Hij vindt het belangrijk dat de Frans Naerebout Prijs er is voor zowel individuen als groepen. ” Dat het een prijs is die wordt uitgereikt door de gemeente waar je vrijwilliger bent. Want de gemeente dat zijn wij immers allemaal samen. En dat de prijs is genoemd naar een vrijwilliger uit vroeger tijd maakt de prijs echt Vlissings. Ik vind het belangrijk dat de activiteiten van de voorgedragen kandidaten echt impact hebben op de samenleving van onze gemeente. En liefst al een wat langere periode. Geen eendagsvliegen. Voor de aanmoedigingsprijs geldt dat laatste natuurlijk niet. Daar gaat het meer om kansrijke initiatieven die iets toevoegen aan onze samenleving.”

Marianne Kloosterboer

Marianne Kloosterboer weet hoe belangrijk vrijwilligerswerk is: “Zonder vrijwilligerswerk kunnen heel veel dingen niet doorgaan. We hebben hen hard nodig, overal. Bij het beoordelen van een organisatie kijk ik welke betekenis deze heeft voor de inwoners van Vlissingen en welke spin off dit heeft.Het bepalen van de vrijwilliger van het jaar vind ik erg moeilijk. Een vrijwilliger werkt nooit alleen en vindt het dan ook lastig als alleen hij of zij een prijs krijgt. Maar die persoon heeft vaak wel een belangrijke rol en daar wordt dan naar gekeken en soms ook naar hoe lang iemand al vrijwilliger is. Vrijwilligers zijn altijd mensen die op de achtergrond werken en zichzelf wegcijferen. Door middel van een prijs zetten we die mensen in het zonnetje, zij zijn het meer dan waard om een keer in de spotlights te staan.”

Jurjen Swiers

Jurjen Swiers is dit jaar het nieuwe gezicht in de jury. Ook hij heeft het nodige vrijwilligerswerk gedaan: van collectant voor de Brandwonden Stichting tot het fluiten van jeugdvoetbalwedstrijden bij S.V. Walcheren, waar hij ook een tijdje coach en trainer is geweest. Incidenteel is hij nog actief als vrijwilliger bij K.V. Fortis en Seolto. Daarnaast is hij ‘maatje’ voor een Syrische vluchteling die hier zijn weg zoekt in de maatschappij. “Het is belangrijk dat Vlissingen positief in het nieuws komt. De Frans Naerebout Prijs kan daarbij helpen en een herkenbaar visitekaartje zijn. Waardering voor de vrijwilligers is ook iets waar ik onmiddellijk aan denk want dat verdienen zij. Het lijkt mij goed dat een voordracht breed gedragen wordt. Verder vind ik het ook belangrijk dat jonge mensen erbij betrokken worden.”

Voorwaarden

Een organisatie en de vrijwilliger van het jaar verrichtten vrijwilligerswerk dat ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Vlissingen. De ondersteuning van (eigen) vrijwilligers heeft plaatsgevonden in het jaar van de uitreiking. De inzending moet een voorbeeldfunctie hebben, de inzending moet voor anderen een stimulerende uitstraling hebben. Men geeft aan hoe ze vrijwilligers werven, hoe zij die binden en moet controleerbaar zijn. Creativiteit, vindingrijkheid en originaliteit tellen mee bij de beoordeling door de jury.

 

Logo FN prijs